DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Plavba za pokladem

V měsíci září byl ve třídě Pomněnek zahájen celoroční projekt ,,Plavba za pokladem". Děti byly seznámeny, co je během plavby čeká a v rámci bloků ,,Vyplouváme z přístavu" a ,,Lodě" rozvíjely své schopnosti a dovednosti ve všech oblastech.

Loďka z papíru

Kampak pluje malá loďka, kdo ji pustil na řeku?

Zabloudila do peřejí, cíl má někde v daleku.

Malá loďko, šťastnou cestu, plnou parou vpřed!

Už ji nikdo nezastaví, obepluje celý svět.