Vážení rodiče,

Děti ze třídy Pomněnek již od ledna dostávají jednoduché ,,domácí úkoly", které mohou splnit.

 Vedeme je tak k určité samostatnosti a rozvíjíme u nich schopnost zapamatovat si krátké zadání  a udržení pozornosti, což je jeden z předpokladů školní zralosti.

Nesplnění úkolu není důvodem k pláči, vždy si o dané situaci popovídáme a děti mají možnost během celého tematického týdne úkol dodatečně splnit.

Na nástěnku tyto aktivity záměrně nepíšeme.

Prosíme rodiče o spolupráci a pochopení.

Není nutné jim ráno nosit zapomenuté pomůcky, hračky, knížky....

Děkujeme

Plavba za pokladem

V měsíci září byl ve třídě Pomněnek zahájen celoroční projekt ,,Plavba za pokladem". Děti byly seznámeny, co je během plavby čeká a v rámci bloků ,,Vyplouváme z přístavu" a ,,Lodě" rozvíjely své schopnosti a dovednosti ve všech oblastech.

Loďka z papíru

Kampak pluje malá loďka, kdo ji pustil na řeku?

Zabloudila do peřejí, cíl má někde v daleku.

Malá loďko, šťastnou cestu, plnou parou vpřed!

Už ji nikdo nezastaví, obepluje celý svět.