• Naše Mateřská škola existuje od roku 1942 v jedné dvoupodlažní budově, rozšířena o další budovu byla v roce 1977. Skládá se tedy ze dvou budov: jednopodlažní a dvoupodlažní.

  V současné době fungujeme jako trojtřídní mateřská škola s kapacitou 71 dětí. Třetí třída byla otevřena

 • ve stávajících prostorách v podkroví 1. 9. 2009.

  Jsme vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici.

  MŠ stojí uprostřed veliké, krásné, vybavené a udržované zahrady s kopcem pro běhání a hry dětí od jara

 • do podzimu, na sáňkování a bobování dětí v zimě.

  Ve spolupráci s Rudskou provozní společností při OÚ byl zrenovován chodník a terasa vedoucí k mateřské škole, též byl vydlážděn prostor pod venkovními stolečky a prostor na umístění bazénu v létě. Zahrada byla celkově upravena, byly zde vysázeny nové stromky a keře, navezena kůra ke stávajícím keřům.

 • Pro bezpečnost dětí na zahradě byl oplocen prostor vývozu odpadu - na nízký plot si děti donesly z domu hrnečky na ozdobu. Do budoucna bude tento prostor ještě hlídat vodník Pepík.

  Pro pobyt dětí na zahradě od jara do podzimu a stravování dětí na čerstvém vzduchu byl za finančního příspěvku Obce Ruda vybudován zahradní dřevěný altán.

  Ve spolupráci s firmou RPSnet s.r.o. Olšany jsme se pustili do rekonstrukce dopravního hřiště, aby ho mohly využívat nejen naše děti k dopravní výchově, ale abychom ho mohli nabídnout i k příležitostnému využití okolním školám. Tím se nám daří rozvíjet spolupráci s dalšími kolektivy, což je velký přínos pro všechny. Vzájemné setkávání se a předávání zkušeností přináší další impulsy pro naši činnost.

  Ve školním roce 2014/2015 byla vyměněna střecha na starší budově, též byla tato budova zateplena a udělána nová fasáda.

  Kapacita MŠ je 71 dětí, strava se dováží ze Školní jídelny ZŠ Ruda a vydává se ve třech výdejnách.

  Budovy školy jsou pravidelně udržovány, vytápěny od listopadu 2003 plynem.

  Interiér MŠ je nyní velice pěkně barevně sladěn a vyzdoben. Třídy jsou barevně odlišeny:

 • 1. třída "Žabičky" - zelená barva, 2. třída - "Berušky" - červená barva, 3. třída - "Pomněnky" - modrá barva.

 • Vnitřní uspořádání budov je přizpůsobeno potřebám dětí a plnění vzdělávacího programu.

  Informace pro rodiče jsou zveřejňovány na centrální nástěnce pro rodiče na hlavní chodbě,

 • na nástěnkách.  Aktuální informace, výtvarné práce a články může shlédnout široká veřejnost na webových stránkách, Obecní tabuli před Jednotou Coop Ruda, rodiče mohou komunikovat pomocí e-mailu a hlavně každodenním stykem s pedagogickými pracovnicemi.

 • Vnitřní uspořádání budov je přizpůsobeno potřebám dětí a plnění vzdělávacího programu.

Mateřská škola má tři třídy
Žabičky - 2 - 3 leté děti
Berušky - 3 - 4 leté děti
Pomněnky - 5 - 7 leté děti

Žabičky

 • děti 2 -3 leté
 • p. učitelka: Kateřina Káčerková
 • chůva: Zdeňka Poprachová
 • mobil: 732 502 162
Berušky

 • děti 3 -4 leté
 • p.učitelky: Renáta Habermannová, Lada Pešková
 • mobil: 733 533 038

Pomněnky

 • děti 5- 7 leté
 • p.učitelky: Patricia Winklerová, Bc. Petra Šípová
 • mobil: 739 026 662