Charakteristika školy

Mateřská škola byla postavena roce 1942. Je majetkem obce Ruda nad Moravou. Jako samostatná příspěvková organizace pod názvem Mateřská škola Ruda nad Moravou byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obecního úřadu Ruda nad Moravou č.j. 16/2009 ze dne 22. 9. 2009. Organizace je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 1. 2005. Organizace je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací jsou určeny zákonem stanovenými ukazateli. Financování běžné činnosti zařízení je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů a příspěvkem zřizovatele.

Škola se nachází blízko středu vesnice a je obklopena zahradou přístupnou přímo z budovy. Tato zahrada je rozčleněna na herní prostory. Naleznete zde dvě pískoviště - jedno z nich je chráněno nově vybudovaným přístřeškem. V letních měsících děti mohou využívat bazén a nově vybudovaný dřevěný altán, který slouží jako domeček na hračky, ale také jako ochrana pro úkryt dětí před sluncem či deštěm. Všechny aktivity jsou uskutečňovány od jara do podzimu v tomo altáně, který je vybaven vyhovujícím nábytkem přizpůsobeným výšce dětí. Zahrada je opatřena stoly s lavicemi, prolézačkami a skluzavkami. Po odstranění nevyhovujících herních prvků byly v roce 2018 dokoupeny balanční lavice, které jsou rozmístěny v prostorách celé zahrady. Ve druhé části zahrady se nachází dopravní hřiště, které slouží nejen našim dětem, ale také ostatním okolním školám. Přírodní ráz zahrady tvoří také kopec, který slouží v zimě k bobování a k volnému zdolávání této překážky. Vzrostlý smrk poskytuje v horkých dnech ochranu před sluncem. Vydlážděný chodník a asfaltové hřiště před budovou slouží k jízdě na koloběžkách                    a k výtvarným činnostem.

Škola se skládá ze dvou budov. Jedné jednopodlažní a druhé dvoupodlažní. Vstup do budovy mateřské školy je ze zahrady. V přízemí školy za vstupní chodbou se nachází šatny všech tří tříd. Každé dítě má svou skříňku opatřenou značkou. V nové budově se nachází třída Pomněnek. Ve staré budově mají v přízemí třídu Berušky a v patře Žabičky. Každá třída má svou jídelnu, hernu, ložnici, umývárnu s toaletami a sprchovým koutem.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším individuálním činnostem dětí.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení jsou přizpůsobeny požadavkům odpovídajícím počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a jsou estetického vzhledu.

Budovy školy jsou od listopadu 2003 vytápěny plynem. Interiér MŠ je barevně sladěn a vyzdoben.

I.třída Žabičky - zelená barva 

děti 2 -3 leté

 • p. učitelka: Kateřina Káčerková
 • chůva: Lucie Hloušková
 • provozní, školnice: Monika Radistschová
 • mobil: 732 502 162

II.třída Berušky - červená barva

 • děti 3 -4 leté
 • p.učitelky: Renáta Habermannová, Lada Pešková
 • asistentka: jiřina Dvořáková
 • provozní, školnice: Radoslava Hrubá
 • mobil: 733 533 038

III. třída Pomněnky - modrá barva

 • děti 5- 7 leté
 • p. učitelky: Bc. Petra Šípová, Zdeňka Poprachová
 • asistentka: Simona Žišková
 • provozní, školnice: Dana Žišková
 • mobil: 739 026 662

Informace pro rodiče jsou zveřejňovány na centrální nástěnce pro rodiče na hlavní chodbě, na nástěnkách u každé třídy a na spojovací chodbě. Dále aktualizujeme naše webové stránky, aktuální výtvarné práce a články může shlédnout široká veřejnost na Obecní tabuli před Jednotou Coop Ruda, rodiče mohou komunikovat pomocí           e-mailu a hlavně každodenním stykem s pedagogickými pracovnicemi.