ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


V rámci projektu Česko čte dětem některé ochotné babičky a dědečci zavítali do naší školy, aby dětem přečetli pohádky

od Daniely Fischerové.

Tato aktivita se líbí nejen našim dětem,

ale i prarodičům.