V rámci projektu Česko čte dětem některé ochotné babičky a dědečci zavítali do naší školy, aby dětem přečetli pohádky

od Daniely Fischerové.

Tato aktivita se líbí nejen našim dětem,

ale i prarodičům.

Zápis ze schůzky rodičů dne 6. 9. 2017

- Od 1.9.2017 - aktualizace Školního řádu a Školního vzdělávacího programu

- Děti 2 leté a jejich zařazení v MŠ, vytvoření podmínek

- Povinné předškolní vzdělávání, od 8,00 - 12,00 hodin, omlouvání absence dětí

- Děti předškolní - sešit Matematika předškoláka, plavání - Zábřeh, lyžařský kurz - Přemyslov

- Celoroční projekt v MŠ "Plavba za pokladem", měsíční témata -pomůcky, hračky

- Předávání dětí do MŠ - osobně učitelce/ne zůstat samy v šatně/,rodiče Žabiček zvoní dole, po ohlášení se učitelce odchází po schodech nahoru

- Odcházení děti z MŠ - Dohody, dodržování provozu MŠ

- Hygiena - Ranní filtr- záznam do sešitu při příznacích nemoci

- Výběr za papírové kapesníky - 70,Kč/školní rok

- Sauna - od října - 1 den v týdnu podle počasí, tématu, určuje si MŠ

- Oblékání dětí - náhradní a podepsané oblečení v šatně v pytlíku, nepřecpávat! Do třídy sportovní, pohodlné, takové, co umí děti samy obléknout, na pobyt venku starší, učitelka rozhoduje, co si děti obléknou

-Obuv do třídy bezpečná, ne gumová, na pobyt venku - mohou být i gumáky

- Pokud nosí děti brýle - krabičku a hadřík na čištění s sebou do třídy

- Bezpečnost - sebemenší odřenina se neprodleně hlásí telefonicky rodičům, proto nahlaste AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA, popřípadě změnu!

-Stravování - strava neodhlášená 2. den - plná cena, učitelky neodhlašují

-Možnost ranní svačiny od 8,00 -9,00  hodin ve 3.třídě - podle individuálních  potřeb dítěte

- Od okýnka se vše odnáší na tácku nebo talíři -následná dohoda s učitelkou

- Nabídka ochutnávky ovoce, zeleniny, možnost výběru i suchého pečiva

- Předškoláci - používání příboru, pitný režim zajištěn během celého dne

- Apelujeme na rodiče, aby děti i doma vedli ke zdravému stravování a taktéž spolupracovali v oblasti stravování

s mateřskou školou

- Logopedie - p.uč.Habermannová - nabídka logopedických center pro rodiče

- Platby v MŠ - stravné v jídelně ZŠ, školné - vybírají učitelky ve 2. třídě

- Do MŠ NEPATŘÍ: řetízky, prstýnky, žvýkačky, bonbony - jen měkké

- AKCE MŠ - Vánoční posezení s rodiči, Den rodiny, výlet předškoláků "Baťův kanál", akce knihovny - čteme dětem knihy Daniely Fišerové

- Dne 29.9.2017 - omezený provoz, 29.-30.3.2018 - zavřená MŠ - velikonoce, od 2.7.2018 - letní prázdniny - MŠ zavřená.


Důležité pro rodiče - na schůzce vyšly ze strany mateřské školy mylné informace týkající se nabídky čaje

a pomazánek.

Jídelna nabízí do MŠ plnohodnotné čaje a pomazánky a zástupkyně MŠ se budou snažit je dětem co nejlépe nabídnout.

Zástupcům jídelny ZŠ Ruda se tímto omlouváme.

V mateřské škole byla zjednána náprava ze strany ředitelky k pedagogickým a provozním zaměstnankyním.

                           

V Rudě nad Moravou                                              dne 7. 9. 2017

ředitelka školy                   Patricia Winklerová