NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

NA POZICI ASISTENT PEDAGOGA

A UČITELKA MŠ


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

29. 8. 2019 od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

 Provedeme vás všemi prostorami naší školy. V ředitelně školy budou připraveny všechny důležité a podrobné informace pro školní rok 2019/2020