Aktivity

Aktivity Mateřské školy 

 • vlastní sauna
 • vlastní dopravní hřiště
 • plavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • návštěvy divadel v Šumperku
 • zájezdová divadla v MŠ
 • spolupráce s knihovnou
 • spolupráce se ZŠ
 • spolupráce s OÚ / vystoupení pro veřejnost/
 • spolupráce s okolními MŠ
 • karnevalový týden
 • barevný týden
 • masopust
 • Čarodějnický rej
 • spolupráce s rodiči / společné akce , které obměňujeme : Drakiáda, Halloween- Dýňobraní, Přijel Martin na bílém koni, Mikulášká a vánoční besídka, Zvonkování, Masopust, Vítání jara, Den otevřených dveří, oslava MDD Den rodiny, Rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ nebo na chatě.